www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki

ZałącznikiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Dyplom potwierdzający służbę w Straży Obywatelskiej od dnia 4 sierpnia 1915 r. do dnia 1 lutego 1916 r.


Pieczęć Milicji Miejskiej stołecznego miasta Warszawy, Komisariat IV, z 1917 r.


Odezwa z dnia 1 sierpnia 1920 r. dotycząca utworzenia Straży Obywatelskiej w mieście Częstochowa oraz powiecie Częstochowskim


Odezwa Starosty Częstochowskiego z dnia 16 sierpnia 1920 r. do mieszkańców miasta i powiatu w sprawie uprawnień Straży Obywatelskiej


Karta członka Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy z 1920 r.


Poświadczenie służby w Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy z 1920 r.


Odpis uchwały Rady gminnej Krynicy - Zdroju z dnia 23 stycznia 1929 r. m. in. w sprawie zorganizowania Miejskiej Straży Policyjnej


Pismo – odpowiedź Zarządu Miejskiego w Krynicy - Zdroju z dnia 14 listopada 1936 r. do Związku Miast Małopolskich we Lwowie w sprawie straży miejskiej


Obwieszczenie Urzędowe Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na województwo lubelskie z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu władzy


Odezwa Delegata Powiatowego Rządu Polskiego do mieszkańców z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu kierownictwa administracji cywilnej w powiecie


Odezwa z dnia 24 stycznia 1945 r. do ludności powiatu średzkiego dotycząca utworzenia Komitetów Porządkowych


Zarządzenie Nr 1/87 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 1987 r. w sprawie utworzenia komórki „Stanowisko pracy ds. porządku i czystości w mieście” w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku


Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku z 1987 r. – opis „Stanowiska pracy ds. porządku i czystości w mieście”


Zakres czynności na stanowisku inspektora Miejskiej Służby Porządkowej we Włocławku z 1989 r.


Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Miejskiej Służby Porządkowej miasta Włocławka obowiązujące w latach 1989 - 1991


Kserokopia pisma okólnego z dnia 8 listopada 1990 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra – Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w sprawie tworzenia straży miejskich


Uchwała Nr XLV/326/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Policja Municypalna


Zarządzenie Nr 12/91 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Włocławku


Zarządzenie Nr 6/95 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 19 września 1995 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/91 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Włocławku


Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące w latach 1991 - 1996


Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące od 1997 r.


Sposób oznakowania oraz wzór znaku stosowanego na pojazdach służbowych Straży Miejskiej we Włocławku


Wzory legitymacji służbowych Straży Miejskiej we Włocławku


Uchwała Nr 43/XLVII/98 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej we Włocławku


Uchwała Nr 21/XXIX/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego


Uchwała Nr 7/XLIV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego


Zarządzenie Nr 24/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku


Uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku w dniu 14 czerwca 2006 r.


Sztandar Straży Miejskiej we Włocławku


Uchwała Nr 39/VIII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej we Włocławku


Uchwała Nr 91/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku


komentarze

to raczej pytanie.
Dlaczego praca nie ma przypisów ?

Dorota

skomentowano: 2011-05-06 14:43:47 przez: dorota

przypisy sa w tresci, dla przykladu aby zobaczyc pierwszy przypis pracy, kliknij na wstep i najedz myszka na mala jedyneczke na koncu pierwszego akapitu

skomentowano: 2011-05-07 12:52:00 przez: eprace.edu.pl

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.