www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku w dniu 14 czerwca 2006 r.

Uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku w dniu 14 czerwca 2006 r.

Przekazanie Aktu Fundacji Sztandaru – Zarządzenia Nr 24/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2006 r. przez Prezydenta Miasta Władysława Skrzypka
Komendantowi Straży Miejskiej we Włocławku Januszowi Lazarowi

Wręczenie sztandaru przez Prezydenta Miasta Władysława Skrzypka
Komendantowi Straży Miejskiej we Włocławku Januszowi Lazarowi

Przejęcie sztandaru przez Poczet Sztandarowy Straży Miejskiej we Włocławku
od Komendanta Straży Miejskiej we Włocławku Janusza Lazarakomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.