www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich

Ewolucja municypalnych służb ochrony porządku publicznego na tle historycznym

Autor:

Robert Wojciech Podhorodecki

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

licencjacka

Promotor:

dr Anna Tarnowska

Recenzent:

prof. UMK, dr hab. Danuta Janicka

Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek:

administracja

Data powstania:

2008-10-14

Data zamieszczenia na portalu:

2010-11-29 22:01:33

Opis pracy:

Praca ta ma charakter rysu historyczno-prawnego i stanowi próbę całościowego opracowania ewolucji municypalnych służb ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego (dzisiejszych straży miejskich, miejsko-gminnych i gminnych) na ziemiach polskich, na przestrzeni dziejów. Jej ramy czasowe sięgają praktycznie do początków kształtowania się państwa polskiego.
komentarze

skomentowano: 2017-10-11 19:53:09 przez: WALDEK

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.