www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Rozdział II. Powstawanie i funkcjonowanie municypalnych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, w okresie miast lokowanych na prawie niemieckim

Rozdział II. Powstawanie i funkcjonowanie municypalnych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, w okresie miast lokowanych na prawie niemieckimPodrozdzialy w tym rozdziale:


Miasta lokowane na prawie niemieckim


Powstanie municypalnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego


Organy, urzędnicy i funkcjonariusze municypalni zajmujący się ochroną porządku


Straże miejskie


Schyłek miast lokowanych na prawie niemieckim


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.