www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Rozdział VI. Kształtowanie się municypalnych instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce po II wojnie światowej

Rozdział VI. Kształtowanie się municypalnych instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce po II wojnie światowejPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wyzwolenie – Ziemie Odzyskane


Miejskie Służby Porządkowe


Zarys historii straży gminnych (miejskich) na przykładzie Straży Miejskiej we Włocławku


Współczesne straże gminne (miejskie) w ujęciu statystycznym


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.