www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Uchwała Nr XLV/326/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Policja Municypalna

Uchwała Nr XLV/326/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Policja Municypalna

Źródło: Urząd Miasta Gdyni

http://www.gdynia.pl/g2/2008_03/16230_fileot.pdfkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.