www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Dyplom potwierdzający służbę w Straży Obywatelskiej od dnia 4 sierpnia 1915 r. do dnia 1 lutego 1916 r.

Dyplom potwierdzający służbę w Straży Obywatelskiej od dnia 4 sierpnia 1915 r. do dnia 1 lutego 1916 r.

Źródło: www.muzeum.warszawa1939.pl

http://www.muzeum.warszawa1939.pl/zdjecia/300/300.jpgkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.