www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące w latach 1991 - 1996

Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące w latach 1991 - 1996

Naszywka na rękaw munduru z numerem służbowym
Naszywka na kieszeń munduru Naszywki na rękaw munduru, określające rejon służbowy
Znak identyfikacyjny z numerem służbowym
Czapka garnizonowa Orzeł noszony na czapce garnizonowej
Wprowadzone Zarządzeniem Nr 6/95 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia
19 września 1995 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 12/91 Prezydenta Miasta Włocławka
z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Włocławku

– wzór czapki używany był do roku 1998 jako zgodny z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1996 r. w sprawie wzorcowego statutu straży gminnych (miejskich)
(Monitor Polski z 1996 r., nr 81, poz. 722)

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.