www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące od 1997 r.

Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące od 1997 r.

Naszywka na rękaw munduru Znak identyfikacyjny z numerem służbowym
Korpusówki

Wycofane w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

(Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 713)

Dystynkcje wg wzoru określonego zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 6 września 1996 r. w sprawie wzorcowego statutu straży gminnych (miejskich)
(Monitor Polski z 1996 r., nr 81, poz. 722)
Komendant Zastępca komendanta Starszy inspektor Inspektor
Starszy strażnik Strażnik Młodszy strażnik Aplikant
Dystynkcje wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

(Dziennik Ustaw nr 112, poz. 713)

Komendant Zastępca komendanta Naczelnik wydziału Zastępca naczelnika wydziału
Kierownik referatu Starszy inspektor Inspektor Młodszy inspektor
Starszy strażnik Strażnik Młodszy strażnik Aplikant
Czapka garnizonowa wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

(Dziennik Ustaw nr 112, poz. 713)

Komendanta

oraz Zastępcy Komendanta

Naczelnika wydziału, Zastępcy naczelnika wydziału oraz Kierownika referatu
Starszego inspektora, Inspektora, Młodszego inspektora, Starszego strażnika, Strażnika, Młodszego strażnika oraz Aplikanta
Orzeł noszony na czapce garnizonowej Orzeł haftowany noszony na czapce letniej oraz zimowej

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.