www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Obwieszczenie Urzędowe Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na województwo lubelskie z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu władzy

Obwieszczenie Urzędowe Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na województwo lubelskie z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu władzy

Źródło: Archiwum Akt Nowych, Delegatura Rządu RP na Kraj 1940-1944, sygn. 202/XXIII/1, s. 5.

http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/slide,Obwieszczenie_Urzedowe_Delegata_Rzadu_Rzeczypospolitej_Polskiej_na_wojewodztwo_lubelskie_Wladyslawa_Cholewy_z_25_VII_1944_roku,pid,261144.htm?view=bigkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.