www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Uchwała Nr 43/XLVII/98 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej we Włocławku

Uchwała Nr 43/XLVII/98 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej we Włocławku

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.