www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Zarządzenie Nr 24/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku

Zarządzenie Nr 24/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.