www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Poświadczenie służby w Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy z 1920 r.

Poświadczenie służby w Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy z 1920 r.

Źródło: www.muzeum.warszawa1939.pl

http://www.muzeum.warszawa1939.pl/zdjecia/293/293.jpgkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.