www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Pieczęć Milicji Miejskiej stołecznego miasta Warszawy, Komisariat IV, z 1917 r.

Pieczęć Milicji Miejskiej stołecznego miasta Warszawy, Komisariat IV, z 1917 r.

Źródło: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Akta miasta Warszawy

http://www.warszawa.ap.gov.pl/syrenka/wojskowe1.htmlkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.