www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Odpis uchwały Rady gminnej Krynicy - Zdroju z dnia 23 stycznia 1929 r. m. in. w sprawie zorganizowania Miejskiej Straży Policyjnej

Odpis uchwały Rady gminnej Krynicy - Zdroju z dnia 23 stycznia 1929 r. m. in. w sprawie zorganizowania Miejskiej Straży Policyjnej

Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, akta miasta Krynica okresu międzywojennego sygn. AmK 82.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.