www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Odezwa z dnia 24 stycznia 1945 r. do ludności powiatu średzkiego dotycząca utworzenia Komitetów Porządkowych

Odezwa z dnia 24 stycznia 1945 r. do ludności powiatu średzkiego dotycząca utworzenia Komitetów Porządkowych

Źródło: Biblioteka Raczyńskich

http://www.wbc.poznan.pl/publication/5397komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.