www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Zarządzenie Nr 6/95 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 19 września 1995 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/91 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Włocławku

Zarządzenie Nr 6/95 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 19 września 1995 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/91 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Włocławku

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.