www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Odezwa z dnia 1 sierpnia 1920 r. dotycząca utworzenia Straży Obywatelskiej w mieście Częstochowa oraz powiecie Częstochowskim

Odezwa z dnia 1 sierpnia 1920 r. dotycząca utworzenia Straży Obywatelskiej w mieście Częstochowa oraz powiecie Częstochowskim

Źródło: Archiwum Państwowe w Częstochowie

http://www.archiwum.czestochowa.um.gov.pl/htm/img/archiwum_wystawy_wspolnota_lokalna_czestochowa_galeria_01_big_07.htmkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.