www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Odezwa Delegata Powiatowego Rządu Polskiego do mieszkańców z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu kierownictwa administracji cywilnej w powiecie

Odezwa Delegata Powiatowego Rządu Polskiego do mieszkańców z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu kierownictwa administracji cywilnej w powiecie

Źródło: Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór afiszów ogłoszeń druków ulotnych, sygn. 540.

http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/slide,Odezwa_Delegata_Powiatowego_Rzadu_Polskiego_do_mieszkancow_Zamojszczyzny_z_25_VII_1944_r_o_objeciu_kierownictwa_administracji_cywilnej_w_powiecie,pid,260104.htm?view=bigkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.