www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Kserokopia pisma okólnego z dnia 8 listopada 1990 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra – Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w sprawie tworzenia straży miejskich

Kserokopia pisma okólnego z dnia 8 listopada 1990 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra – Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w sprawie tworzenia straży miejskich

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.