www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Uchwała Nr 7/XLIV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego

Uchwała Nr 7/XLIV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.