www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku z 1987 r. – opis „Stanowiska pracy ds. porządku i czystości w mieście”

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku z 1987 r. – opis „Stanowiska pracy ds. porządku i czystości w mieście”

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.