www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Zarządzenie Nr 1/87 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 1987 r. w sprawie utworzenia komórki „Stanowisko pracy ds. porządku i czystości w mieście” w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku

Zarządzenie Nr 1/87 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 1987 r. w sprawie utworzenia komórki „Stanowisko pracy ds. porządku i czystości w mieście” w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku

Źródło: Straż Miejska Włocławekkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.