www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Załączniki » Pismo – odpowiedź Zarządu Miejskiego w Krynicy - Zdroju z dnia 14 listopada 1936 r. do Związku Miast Małopolskich we Lwowie w sprawie straży miejskiej

Pismo – odpowiedź Zarządu Miejskiego w Krynicy - Zdroju z dnia 14 listopada 1936 r. do Związku Miast Małopolskich we Lwowie w sprawie straży miejskiej

Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, akta miasta Krynica okresu międzywojennego sygn. AmK 236.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.